zaproszenie do składania ofert

Modern Sport Foundation stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy, który przeprowadzi: indywidualne doradztwo prawne dla Uczestników Projektu.

Zapytanie ofertowe realizowane jest w związku ze składaniem wniosku w konkursie o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni” ogłoszonym  w dniu 10 października 2017 roku na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

MSF_zapytanie ofertowe_ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Podziel sięShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *