Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Czytaj dalej Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:

  1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r.
  2. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 sierpnia do 31grudnia 2017 r.

Czytaj dalej Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”