Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Czytaj dalej Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o konkursie ofert na „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” w 2017 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 poz. 239 i 395 z późn. zm) – ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”.

Czytaj dalej Ogłoszenie o konkursie ofert na „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” w 2017 r.