Sport osób niepełnosprawnych

Początkowo sport służył przede wszystkim usprawnianiu funkcjonalnemu osób ze schorzeniami narządu ruchu. Później rozwinął się sport wyczynowy osób niepełnosprawnych, a w jego obszarze sport paraolimpijski, w ramach którego rywalizują sportowcy z niepełnosprawnością fizyczną.

Sport osób niepełnosprawnych, mimo coraz większej uwagi mediów i społeczeństwa, ciągle zmaga się z wielopłaszczyznowymi problemami, w tym przede wszystkim w zakresie infrastruktury, finansów oraz rozwiązań prawnych. Mając na uwadze powyższe, celem Fundacji jest m.in. podejmowanie i promowania działań mających na celu wspieranie tworzenia rozwiązań technicznych oraz technologicznych w zakresie systemów wspomagających sport oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym, inicjowanie projektów w zakresie zmian przepisów prawnych dotyczących sportu osób niepełnosprawnych. Kolejnym priorytetem w tym obszarze działania Fundacji jest organizacja, wspieranie i promocja sportu osób rannych i poszkodowanych na misjach wojskowych.