Wsparcie Fundacji Auchan na rzecz młodzieży

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży od 20 lat wspomaga młodych ludzi – zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji – z miast i dzielnic, w których działają hipermarkety sieci. Fundacja realizuje projekty skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 25 lat w 3 obszarach: edukacja, zdrowie, integracja społeczna.
O przyznanie subwencji mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia.
Czytaj dalej Wsparcie Fundacji Auchan na rzecz młodzieży

Ogłoszenie o konkursie ofert na „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” w 2017 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 poz. 239 i 395 z późn. zm) – ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”.

Czytaj dalej Ogłoszenie o konkursie ofert na „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” w 2017 r.

Fundacja AVIVA – konkurs: „To dla mnie ważne”. Do wygrania nawet 50 tys. zł na wsparcie rozwoju dzieci

Fundacja AVIVA ogłosiła konkurs: „To dla mnie ważne”. Do wygrania nawet 50 tys. zł na wsparcie rozwoju dzieci

I etap konkursu to zgłoszenia pomysłów na działania dla najmłodszych, które przyjmowane są do 21 maja.
II etap to głosowanie internautów na zgłoszone inicjatywy, które potrwa od 22 maja do 11 czerwca. Dwadzieścia pomysłów, które zdobędą najwięcej głosów dostanie się do finału

Inicjatywy mogą mieć charakter inwestycji lub lokalnych programów społecznych, w szczególności inicjatywy typu doposażenie świetlic, zakup sprzętu edukacyjnego, pomocy naukowych, sprzętu pomagającego rozwijać dziecięce hobby, stworzenie aplikacji mobilnych pomagających w zdobywaniu wiedzy. W tegorocznej edycji wyłączona zostaje możliwość tworzenia nowych placów zabaw oraz boisk sportowych, gdyż podobne inicjatywy były szeroko reprezentowane w poprzednich edycjach konkursu.

Szczegóły:

http://todlamniewazne.pl/

Konkursy PFRON

Szanowni Państwo informujemy, że PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartych konkursach o zlecenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Czytaj dalej Konkursy PFRON