Obszary działania

Sport osób niepełnosprawnych

Początkowo sport służył przede wszystkim usprawnianiu funkcjonalnemu osób ze schorzeniami narządu ruchu. Później rozwinął się sport wyczynowy osób niepełnosprawnych, a w jego obszarze sport paraolimpijski, w ramach którego rywalizują sportowcy z niepełnosprawnością fizyczną.

Sport osób niepełnosprawnych, mimo coraz większej uwagi mediów i społeczeństwa, ciągle zmaga się z wielopłaszczyznowymi problemami, w tym przede wszystkim w zakresie infrastruktury, finansów oraz rozwiązań prawnych. Mając na uwadze powyższe, celem Fundacji jest m.in. podejmowanie i promowania działań mających na celu wspieranie tworzenia rozwiązań technicznych oraz technologicznych w zakresie systemów wspomagających sport oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym, inicjowanie projektów w zakresie zmian przepisów prawnych dotyczących sportu osób niepełnosprawnych. Kolejnym priorytetem w tym obszarze działania Fundacji jest organizacja, wspieranie i promocja sportu osób rannych i poszkodowanych na misjach wojskowych.

Działalność edukacyjna, szkoleniowa

Organizujemy i prowadzimy szkolenia, kursy, konferencje, warsztaty edukacyjne, wykłady oraz doradztwo i konsultacje dla podmiotów działających w środowisku sportowym, w szczególności z zakresu możliwości pozyskiwania środków finansowych, zarządzania organizacją, marketingu sportowego oraz wsparcia prawnego.

Podejmowane przez nas w tym zakresie przedsięwzięcia w swoim zamierzeniu mają pomóc w doskonaleniu kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną, wpieraniu i promowaniu programów współpracy pomiędzy sektorem sportu i edukacji, a także działań mających na celu walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych oraz dopingiem, w tym edukacja w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, a także wdrażania wytycznych UE w zakresie tzw. kariery dwutorowej sportowców.

Modern Sport

Promujemy innowacyjne synergie między sportem i różnymi dziedzinami zdrowia, kształcenia oraz szkolenia. Inicjujemy tworzenie warunków do konsolidowania i propagowania przedsięwzięć z branży nowych technologii, medycyny i sportu. Celem tego rodzaju działań jest rozwój nowoczesnych, futurystycznych form współzawodnictwa sportowego, systemów wspomagających sport osób niepełnosprawnych oraz rozwiązań pozytywnie wpływających na jakość życia obywateli.