Modern Sport

Promujemy innowacyjne synergie między sportem i różnymi dziedzinami zdrowia, kształcenia oraz szkolenia. Inicjujemy tworzenie warunków do konsolidowania i propagowania przedsięwzięć z branży nowych technologii, medycyny i sportu. Celem tego rodzaju działań jest rozwój nowoczesnych, futurystycznych form współzawodnictwa sportowego, systemów wspomagających sport osób niepełnosprawnych oraz rozwiązań pozytywnie wpływających na jakość życia obywateli.