Działalność edukacyjna, szkoleniowa

Organizujemy i prowadzimy szkolenia, kursy, konferencje, warsztaty edukacyjne, wykłady oraz doradztwo i konsultacje dla podmiotów działających w środowisku sportowym, w szczególności z zakresu możliwości pozyskiwania środków finansowych, zarządzania organizacją, marketingu sportowego oraz wsparcia prawnego.

Podejmowane przez nas w tym zakresie przedsięwzięcia w swoim zamierzeniu mają pomóc w doskonaleniu kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną, wpieraniu i promowaniu programów współpracy pomiędzy sektorem sportu i edukacji, a także działań mających na celu walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych oraz dopingiem, w tym edukacja w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, a także wdrażania wytycznych UE w zakresie tzw. kariery dwutorowej sportowców.