Wsparcie Fundacji Auchan na rzecz młodzieży

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży od 20 lat wspomaga młodych ludzi – zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji – z miast i dzielnic, w których działają hipermarkety sieci. Fundacja realizuje projekty skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 25 lat w 3 obszarach: edukacja, zdrowie, integracja społeczna.
O przyznanie subwencji mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia.
Czytaj dalej Wsparcie Fundacji Auchan na rzecz młodzieży

Ogłoszenie o konkursie ofert na „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” w 2017 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 poz. 239 i 395 z późn. zm) – ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”.

Czytaj dalej Ogłoszenie o konkursie ofert na „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” w 2017 r.

Konkursy PFRON

Szanowni Państwo informujemy, że PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartych konkursach o zlecenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Czytaj dalej Konkursy PFRON

Udane szkolenie w Warszawie

Ponad 20 przedstawicieli warszawskich i podwarszawskich klubów sportowych oraz studentów warszawskiej AWF wzięło wczoraj udział w szkoleniu „Dobre zarządzanie w sporcie”, które dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy nasza Fundacja przeprowadziła na terenie stołecznej Uczelni.

Czytaj dalej Udane szkolenie w Warszawie