Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Czytaj dalej Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Nie tylko polskie kluby

Szanowni Państwo,

Bardzo się cieszymy, że Modern Sport Foundation wspiera swoją działalnością i pomaga nie tylko podmiotom działających w sporcie na terytorium naszego kraju, ale coraz częściej o pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych w różnego rodzaju konkursach grantowych, Czytaj dalej Nie tylko polskie kluby

Konkurs MSiT: Program wspierania sportów nieolimpijskich – dodatkowy nabór

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku”. Oferty należy składać do 10 października 2017 r.

Czytaj dalej Konkurs MSiT: Program wspierania sportów nieolimpijskich – dodatkowy nabór

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:

  1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r.
  2. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 sierpnia do 31grudnia 2017 r.

Czytaj dalej Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”