Modern Sport Foundation to innowacyjne podejście do sportu poprzez promocję, edukację i rozwiązania prawne. Podejmowane przez nas przedsięwzięcia w swoim zamierzeniu mają pomóc w doskonaleniu kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną, wspieraniu i promowaniu organizacji sportowych oraz promowaniu nowoczesnego podejścia do rozwiązywania sporów sportowych poprzez mediacje i sądownictwo polubowne.