Modern Sport Foundation to innowacyjne podejście do sportu poprzez edukację i rozwiązania prawne. Organizujemy szkolenia oraz doradztwo dla podmiotów działających w środowisku sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania organizacją, marketingu sportowego oraz wsparcia prawnego. Podejmowane przez nas w tym zakresie przedsięwzięcia w swoim zamierzeniu mają pomóc w doskonaleniu kadr w dziedzinie zarządzania szaroko rozumianą kulturą fizyczną, wspieraniu i promowaniu programów współpracy pomiędzy sektorem sportu i edukacji. Niezależnie, promujemy nowatorskie podejście do polubownego rozwiązywania sporów sportowych poprzez mediację i sądownictwo arbitrażowe.